Αδήλωτη Εργασία

Τα ερωτηματολόγια που βρίσκονται σε αυτές τις σελίδες κ αφορούν τη σκιώδη οικονομία είναι έξι στο σύνολο και έχουν πνευματική ιδιοκτησία και copyright ως ακολούθως Κωδικός έργου:80514Επ. Υπεύθυνος: ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τίτλος έργου: ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-MIS 380420-«Η ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΓΕΘΟΣ, ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ» .Σε καμία περίπτωση δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς αλλά μόνο για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς πάντοτε με την υποχρέωση να πάρετε γραπτή άδεια από το συντονιστή Αριστείδη Μπιτζένη μέσω email bitzenis@yahoo.com και σε κάθε περίπτωση να γίνεται αναφορά / citation στην πηγή συντονιστής/έργο.

ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ