Βιωσιμότητα του έργου Πράξης

Βιωσιμότητα του έργου

Επισημαίνεται ότι από την έγκριση της Πράξης, η βιωσιμότητα της κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με ΑΡΙΣΤΑ με σκοπό τη διατήρηση του έργου για πολλά χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Πράξης και την συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων με έρευνες κάθε δύο χρόνια χωρίς να υπάρχει ανάγκη για νέα χρηματοδότηση. Για τον λόγο αυτό  δημιουργήθηκε Παρατηρητήριο Μέτρησης Σκιώδους Οικονομίας (παραοικονομίας) το οποίο εγκρίθηκε από την Γ.Σ. του τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *